Quay lại Xem với cỡ chữ:    
Triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính
Đăng bởi: TTHC Phú Yên | Ngày: 08:23 AM - 17/02/2017
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phạm vi quản lý; thực hiện cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xem xét cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thời gian từ 30%-50% so với quy định của Trung ương để tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định bộ thủ tục hành chính đã được công bố. Đồng thời, thực hiện công bố, công khai, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Thông tin, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; địa phương và tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đồng thời, đôn đốc các sở, ban, ngành công bố thủ tục hành chính kịp thời ngay khi các Bộ, ngành Trung ương ban hành quyết định công bố; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp./.

 Theo Vĩnh Ái

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên