Quay lại Xem với cỡ chữ:    
Phú Yên tổ chức triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng bởi: TTHC Phú Yên | Ngày: 08:12 AM - 17/02/2017

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiệnTTHC, ngày 16/12/2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1).

Theo đó, trong đợt 1 sẽ có 17 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm các Sở: Tư pháp; Công Thương; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thoa và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Xây dựng; Ban quản lý khu kinh tế; Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và UBND thành phố Tuy Hòa.

Cũng trong đợt 1, các cơ quan, đơn vị nói trên sẽ tổ chức tiếp nhận và trả kết quả 556 TTHC trong 62 lĩnh vực qua dịch vụ bưu chính công ích và trả kết quả 107 TTHC trong 12 lĩnh vực qua dịch vụ bưu chính công ích./.

(Chi tết TTHC xem tại http://thutuchanhchinh.phuyen.gov.vn/-/quyet-inh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-uoc-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-ot-1-)


Phòng Kiểm soát TTHC Phú Yên