Quay lại Xem với cỡ chữ:    
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Đăng bởi: TTHC Phú Yên | Ngày: 08:16 AM - 17/01/2017

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017, ngày 26/12/2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ giao các các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và  UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 35%-50% thời gian giải quyết của Tung ương; tăng cường kiểm tra quy trình, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về TTHC, quy định hành chính; thường xuyên tuyên truyền về cải cách TTHC trên phương tiện thông tin đại chúng; khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 31/01/2017.

UBND tỉnh cũng  yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các các nhiệm vụ mà Kế hoạch đề ra, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tác kiểm soát TTHC, góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh./.